MyREFerence

pragmatische enterprise architecture

Wat is MyREFerence

MyREFerence is een enterprise architectuurmodel.

Het is ontwikkeld vanuit de gedachte dat inhoud niet gaat werken zonder adequate besturing en omgekeerd, iets dat bij veel andere enterprise architectuurmodellen niet goed naar voren komt. Vandaar ook dat MyREFerence drie-dimensionaal is.

                                                          

De oorsprong van het MyREFerence model ligt, net als bij veel andere modellen, in de IT. Maar IT op zichzelf is voor veel organisaties slechts één van de bedrijfsvoeringsmiddelen, naast mensen en machines.

Vandaar dat het MyREFerence model in twee varianten beschikbaar is:

 • MyREFerence Enterprise Architectuur
 • MyREFerence IT architectuur

Beide modellen zijn aan elkaar gerelateerd: Het MyREFerence IT architectuurmodel ligt opgesloten binnen het MyREFerence EA architectuurmodel, om de operationele en tactische invulling van de IT resource binnen een organisatie vorm te kunnen geven.

Op deze wijze kunnen organisaties de IT resource optimaal inzetten binnen de bedrijfsprocessen, en tegelijk kan IT zo worden ingericht dat effectieve sourcing, zowel intern als extern, mogelijk wordt.

Drie assen

MyREFerence benadert een organisatie langs 3 assen:

 1. Responsibility (Verantwoordelijkheid)
 2. Expertise
 3. Focus

Verantwoordelijkheid

Geen enkele organisatie heeft een enkel verantwoordelijkheidsniveau. In alle gevallen zijn er mensen die besluiten:

 1. Wat de goede dingen zijn (strategisch)
 2. Hoe de dingen goed moeten worden gedaan (tactisch)
 3. De dingen doen (operationeel)

Alleen als alle drie de verantwoordelijkheden adequaat zijn ingevuld, zal een organisatie soepel functioneren. In andere gevallen onstaat het "broken cube syndrome": de experts zien dat alle inhoudelijke elementen aanwezig zijn om te kunnen functioneren, maar de bestuurders ervaren dat het niet functioneert.

                                                            

Voorbeeld van een "broken IT cube"

Expertise

Langs de as van de expertise wordt de inhoud beschreven, en die inhoud wordt langs de as van de verantwordelijkheid bestuurbaar gemaakt.

Voor de verschillende expertisegebieden kan de inhoud apart beschreven worden. De expertisegebieden worden onderscheiden langs de focus-as.

Focus

De focus-as maakt het mogelijk om meerdere expertisegebieden gestructureerd, maar wel per expertise, te beschrijven.

In onderstaande kolommen over MyREFerence EA en MyREFerence IT wordt nader invulling gegeven aan focus en expertise.

MyREFerence EA

Binnen MyREFerence EA wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Bedrijfsvoering
 • Processen
 • Resources

       

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is waar het in de onderneming om gaat: de relatie met de klanten. Hier zitten expertises als

 • Sales
 • Support
 • Product management en marketing
 • Finance
 • Strategie

Processen

De bedrijfsvoering wordt voorspelbaar en bestuurbaar gemaakt door het gebruik van processen. De processen zorgen  er voor dat bedrijfsvoeringsprocessen op dezelfde manier worden uitgevoerd, zodat een klant weet wat hij van een onderneming kan verwachten, en dat de onderneming die verwachtingen ook waar kan maken.

Resources

Bedrijfsresources zijn over het algemeen:

 • Mensen
 • Machines
 • IT
Al deze resources verdienen een eigen benadering. Bij MyREFerence ligt het zwaartepunt op de inbedding van IT in een organisatie. Hiervoor wordt het MyREFerence IT model gebruikt.

MyREFerence IT

MyREFerence IT is een specialisatie van MyREFerence EA, specifiek gericht op IT organisaties en afdelingen. Dit is nodig omdat binnen de IT inmiddels een scherpe scheiding is ontstaan tussen capaciteitsdiensten en functionaliteitsdiensten.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende focusgebieden:

 • IT Bedrijfsvoering
 • IT processen
 • Functionaliteit
 • Capaciteit

IT Bedrijfsvoering

Net als bij de bedrijfsvoering van de onderneming is dit waar het voor een IT afdeling/onderneming om gaat: de relatie met de klanten. Hier zitten, ook bij IT afdelingen, expertises als

 • Sales
 • Support
 • Product management en marketing
 • Finance
 • Strategie

IT Processen

Ook de IT bedrijfsvoering wordt voorspelbaar en bestuurbaar gemaakt door het gebruik van processen. Bekende procesraamwerken zijn hier BiSL, ASL, ITIL en eTOM. De processen zorgen  er voor dat IT bedrijfsvoeringsprocessen op dezelfde manier worden uitgevoerd, zodat een klant weet wat hij van de IT afdeling of onderneming kan verwachten, en dat dieIT afdeling of onderneming die verwachtingen ook waar kan maken.

Functionaliteit

De functionaliteit is levert veel basisbehoeften voor zowel bedrijfsvoeringsprocessen als IT interne processen. Dit wordt als dienst geleverd:

Functionality as a Service (FaaS)

Intern worden ook diensten geleverd als Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS) om FaaS mogelijk te maken.

Capaciteit

De capaciteitslaag heeft veel minder connectie met de bedrijfsvoering. Hier draait het om het gecontroleerd leveren van grote volumes. Expertisegebieden die hier aanwezig zijn, zijn:

 • Housing
 • Datacenter met daarin compute en storage
 • Netwerk
 • Kantoorautomatisering (PC, printer e.d.)
 • Industriële automatisering

MyREFerence werkt

Het MyREFerence model is getest, zowel modelmatig als bij klanten waar consultancy is uitgevoerd. Het werken met MyREFerence kan worden ondersteund met tooling waarin relaties tussen alle elementen worden gelegd.